BLOG INI KHUSUS UNTUK ANAK-ANAK DIDIK CIKGU, OOI CHUN PING DAN OOI DAI JING...

Sunday, March 22, 2009

KARANGAN: RANGKA KARANGAN PENDAPAT

Karangan Jenis Pendapat dan Perbincangan
Analisis Soalan PMR
2002 – Usaha-usaha mempopularkan permainan tradisional
2003 – Peranan ibu bapa dalam mendidik anak-anak
2004 – Faedah amalan menabung
2005 – Masyarakat mempunyai peranan penting menangani pelbagai gejala negatif
dalam kalangan masyarakat

Contoh Soalan 1
Penguasaan bahasa Inggeris amat penting dalam kehidupan yang serba moden dan mencabar ini. Bincangkan kepentingan bahasa Inggeris kepada rakyat di negara ini.

Isi-isi Penting
a) bahasa Inggeris sebagai bahasa antarabangsa – negara asal bahasa Inggeris mendominasi dunia dari segi ekonomi dan kemajuan teknologi
b) sektor swasta memperluas penggunaan bahasa Inggeris – kemahiran bahasa Inggeris diperlukan dalam menggaji pekerja
c) mencapai sebuah negara perindustrian – penggunaan teknologi maklumat yang mementingkan bahasa Inggeris – merancakkan pembangunan negara
d) menceburi bidang politik – pemilihan pemimpin negara yang mahir berbahasa Inggeris – menyuarakan pendapat di peringkat antarabangsa

Contoh Soalan 2
Pihak kerajaan telah menganjurkan kempen kitar semula dalam usaha memastikan
kebersihan alam sekitar terjamin. Bincangkan kepentingan amalan kitar semula ini.

Isi-isi Penting
a) kepentingan kitar semula – memastikan kebersihan alam sekitar sentiasa terjamin – mengurangkan kuantiti sampah
b) menikmati udara yang segar – dapat menjauhkan diri daripada jangkitan penyakit – kanak-kanak dapat membesar dengan sihat
c) faktor perkembangan sektor pelancongan – persekitaran yang bersih dapat menarik kedatangan pelancong
d) menaikkan nama Malaysia dari segi kebersihan – generasi akan datang akan memperoleh keselesaan

Contoh Soalan 3
Dewasa ini sering kita terdengar tentang isu kemerosotan disiplin murid. Nyatakan cara-cara bagi mengatasi masalah kemerosotan disiplin dalam kalangan murid.

Isi-isi Penting
a) memperketat undangt-undang di sekolah – digantung atau dibuang sekolah
b) ibu bapa meluangkan banyak masa bersama-sama dengan anak-anak – memberikan didikan agama yang sempurna
c) murid diterapkan dengan aktiviti kerohanian, bimbingan, dan kaunseling – aktiviti muhasabah diri, ceramah, dan forum – menginsafkan murid
d) media massa menyiarkan rancangan yang bercorak keagamaan dan moral – menolak rancangan bercorak ganas dan seks

No comments: